Klubbinfo

Ordförande: Björn Lundberg

Vice ordförande: Leif Gilberg

Sekreterare: Therese Löfgren

Vice sekereterare: Michaela Oravamäki

Kassör: Kristina Westlund

Styrelseledarmot: Ulrika Törnhult

Styrelseledarmot: Åsa Eriksson

Styrelseledarmot: Jörgen Lindgren

Styrelsesuppleant: Jan Larsson

Styrelsesuppleant: Marcus Orvamäki

Styrelsesuppleant: Lars Whalman

Valberedare: Thomas Åsberg

Valberedare: Eddie Gilberg

Valberedare: Ronny Källgren

Revisor: Ronald Eriksson

Revisor: Arne Andersson

Styrelse 2018

År 1974 bildades Gestrike Racing Team före detta SMK Storvik.

Den 5 juli 1981 arrangerade klubben sin första folkracetävling som även var den första i hela distriktet.

Under åren har vi även anordnat rally-, rallycross och isracingtävlingar men satsar i dagsläget fullt ut på folkrace. Vi fokuserar mycket på våra medlemmar. framförallt våra juniorer.

 

 

Vill du veta mer om våra Tävlingar?

Skiss över folkracebanan med sina alternativspår.

Hemsideansvarig: Alva Åsberg

Copyright 2016

 

Gilla oss på Facebook för att inte missa något!