Klubbinfo

Ordförande: Björn Lundberg

Vice ordförande: Leif Gilberg

Sekreterare: Therese Löfgren

Vice sekereterare: Michaela Oravamäki

Kassör: Kristina Westlund

Styrelseledarmot: Ulrika Törnhult

Styrelseledarmot: Åsa Eriksson

Styrelseledarmot: Jörgen Lindgren

Styrelsesuppleant: Jan Larsson

Styrelsesuppleant: Marcus Orvamäki

Styrelsesuppleant: Lars Whalman

Valberedare: Thomas Åsberg

Valberedare: Eddie Gilberg

Valberedare: Ronny Källgren

Revisor: Ronald Eriksson

Revisor: Arne Andersson

Styrelse 2019

År 1974 bildades Gestrike Racing Team före detta SMK Storvik.

Den 5 juli 1981 arrangerade klubben sin första folkracetävling som även var den första i hela distriktet.

Under åren har vi även anordnat rally-, rallycross och isracingtävlingar men satsar i dagsläget fullt ut på folkrace. Vi fokuserar mycket på våra medlemmar. framförallt våra juniorer.Vill du veta mer om våra Tävlingar?

 

Skiss över folkracebanan med sina alternativspår.

Gilla oss på Facebook för att inte missa något!

Hemsideansvarig: Alva Åsberg

Copyright 2016