Kontakt

Lista på vilka som har nyckel till kyrkberget


Björn Lundberg tel. 070-64 76 442

Anders Person 076-829 92 12

Leif Gilberg tel. 0730-68 28 52

Thomas Åsberg tel. 070-302 42 92

Janne Larsson tel. 070-217 96 63

Jörgen Lindgren 070-630 82 61

Therese Löfgren 073-806 63 54

Peter Norring 070-651 55 02

Bengt Holm tel. 070-591 45 19

Örjan Engstrand tel. 070-353 55 30

 

Gestrike Racing Team

Ovansjövägen 254

812 40 Kungsgården

Kontakt:

E-Post: gestrikert@gmail.com

Folkrace : Örjan Engstrand  070 / 353 55 30 

Anders Persson 076 / 829 92 12

 

Vagnboksutförare (folkrace): Jan Larsson 070 / 21 79 663


Hemsideansvarig: Alva Åsberg

Alvaasberg@hotmail.com

Styrelse 2017


Styrelsesuppleant: Jan Larsson

Styrelsesuppleant: Marcus Orvamäki

Styrelsesuppleant: Lars Whalman


Valberedare: Thomas Åsberg

Valberedare: Eddie Gilberg

Valberedare: Ronny Källgren


Revisor: Ronald Eriksson

Revisor: Arne Andersson

Ordförande: Björn Lundberg

Vice ordförande: Leif Gilberg


Sekreterare: Therese Löfgren

Vice sekereterare: Michaela Oravamäki


Kassör: Kristina Westlund


Styrelseledarmot: Ulrika Törnhult

Styrelseledarmot: Åsa Eriksson

Styrelseledarmot: Jörgen LindgrenGilla oss på Facebook för att inte missa något!

Hemsideansvarig: Alva Åsberg

Copyright 2016